Chanthanu Traditional Thai Health Center                                    

                       Thaise Traditionele Massage voor iedereen, overal en altijd.                     Leer het zelf  !

Huisregels en algemene voorwaarden

 1. Behandelingen uitsluitend volgens afspraak (per telefoon/email)
 2. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 3. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Chanthanu Traditional Thai Health Center na elke behandeling gereinigd.
 4. U dient voor de behandeling (thuis) gedoucht te hebben.
 5. Chanthanu Traditional Thai Health Center geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat hier tijdens een massage om gevraagd wordt. Chanthanu Traditional Thai Health Center behoudt zich het recht om de behandeling te staken.
 6. Al uw persoonlijke en medische gegevens zijn veilig en worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden en zijn voor u te allen tijde opvraagbaar en beschikbaar en zullen op uw schriftelijke verzoek worden toegezonden en of vernietigd.
 7. Voor aanvang van uw behandeling worden een aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. U dient deze vragen altijd naar waarheid te beantwoorden.
 8. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan Chanthanu Traditional Thai Health Center de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn dan alleen mogelijk als uw arts hierin toestemt.
 9. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, of specialist dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een Thaise acupressuur massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 10. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan ons mee te delen. In sommige gevallen kan een aanpassing van de behandeling hierdoor noodzakelijk zijn. (bijv. bij het gebruik van zware pijn of slaap medicatie)
 11. Chanthanu Traditional Thai Health Center is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 12. Chanthanu Traditional Thai Health Center is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 13. Chanthanu Traditional Thai Health Center behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 14. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes.
 15. Roken is niet toegestaan.
 16. Betalingen uitsluitend contant of per pin
 17. Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken kunnen aan u worden doorberekend.
 18. Op het moment dat U besloten heeft om de behandeling te ondergaan gaat u automatisch akkoord met onze huisregels en algemene voorwaarden.